โครงการ ATB.จัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2632024_๒๔๐๓๒๗_0

โครงการ ATB.จัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567  บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์
49395

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวบ้านเกิดอัคคีภัย หมู่ที่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2567   นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร
47856

โครงการ ATB.สุขภาพดี ปลอดภัยดี งานดี มีความสุข

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ต
49360

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ต