พนักงานบริษัทฯร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนมกราคม 2565

152574

พนักงานบริษัทฯร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนมกราคม 2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จ
S__33693729

ร่วมเป็นเจ้าภาพ Good Morning Governor จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ทางบริษัท เอ.ที. ไบโอพาว