ต้อนรับหัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

S__33693729

ร่วมเป็นเจ้าภาพ Good Morning Governor จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ทางบริษัท เอ.ที. ไบโอพาว
IMG_20220104_150651

ATB.ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565