เกี่ยวกับเรา

unnamed

ความเป็นมา

       ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2540 เกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่แหล่งพลังงานจากซากดึกดำบรรพ์เช่น ก๊าซธรรรมชาติ น้ำมันดิบ มีจำนวนจำกัด และมีปริมาณลดลงทุกปี ดังนั้นรัฐจึงได้มีนโยบายส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ( SPP) ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆรวมทั้งวัสดุเหลือให้ทางการเกษตร (ชีวมวล) มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

           บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2542 โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาโครงการชีวมวลต่าง ๆ เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า  เถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้าและ Carbon Creditเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

ระดับท้องถิ่น

 • เศรษฐกิจ : เกิดการจ้างงานและกิจการต่อเนื่องเช่น การขนส่งเชื้อเพลิงในท้องถิ่นทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนราชการและท้องถิ่นได้รับภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีการค้า
 • สังคม : ชุมชนได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาชุมชนใกล้โรงไฟฟ้า เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 • สุขอนามัย : อากาศในชุมชนสะอาดขึ้นเนื่องจากกรรมวิธีการเผาแกลบที่สะอาดและมีประสิทธิภาพดีกว่าการเผากลางแจ้งแบบเดิม ซึ่งก่อให้เกิดควันและขี้เถ้ามากมาย โรงไฟฟ้าพิจิตรของบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เครื่องดักเถ้าและควัน สามารถสกัดฝุ่นละอองก่อนปล่อยสู่ภายนอกได้เกือบ 100%

ระดับประเทศ

 • สามารถประหยัดเงินตราของประเทศได้ปีละหลายพันล้านบาท เนื่องจากลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล
 • ลดปริมาณมลพิษในอากาศ เนื่องจากกระบวนการผลิตไม่ก่อสารไนโตรเจนอ๊อกไซด์ ( NOx ) และ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซึ่งเป็นตัวก่อฝนกรด เพราะแกลบแทบจะไม่มีกำมะถัน
 • เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงาน
 • เป็นการสนับสนุนบทบาทของเอกชน ให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาสาธารณูปโภค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ในการปฏิรูปและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศ

ผู้ถือหุ้น

 • Chubu Electric Power Company International B.V.
 • Al Tayyar Energy Limited
 • Private Energy Market Fund L.P.
 • Finnish Fund For Industrial Cooperation LTD.
 • Flagship Asia Corporation

ผู้บริหาร

unnamed (17)

นายจิรพัฒน์  โตวณะบุตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Jirapat  Towanabut  Chief Executive Officer: CEO

ที่ตั้ง

 • สำนักงานใหญ่ บริษัท  เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์  จำกัด  ตั้งอยู่ที่  อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 14 719 ถ. พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร 02-7170445-8 โทรสาร 02-7170449
 • โรงไฟฟ้าพิจิตร ของบริษัท  เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์  จำกัด  ตั้งอยู่ที่ 96 หมู่ 2 ต.หอไกร อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร 66120 โทร 056-660378-83 โทรสาร 056-660384