สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment PPE) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางมูลนาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยป้องกันและลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019