Wonraya Deepadub

  • Author Archives : Wonraya Deepadub
ประชุมแนวทางสร้างเครือข่าย​ฯครั้งที่1(23-3-64)_

ร่วมประชุมแนวทางการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์
IMG_20210225_102953

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลหอไกร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร
162690

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตำบลหอไกร ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาว