จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

HBD.ไตรมาส2(2กค.67)_๒๔๐๗๐๔_23

จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นำพนักงานจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ โรงไฟฟ้าฯ

HBD.ไตรมาส2(2กค.67)_๒๔๐๗๐๔_23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *