มอบชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทีมกู้ชีพกู้ภัยทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลหอไกร