ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด อำเภอ และชุมชน ในระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)

FB_IMG_1635832778976

งาน YEARLY INSPECTION 2021.

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเ