ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร

20

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร

เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2565  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒ
messageImage_1648439459544

การอบรมเรื่อง การจัดส่งรายงาน CSR-DIW Continuous 2565

ด้วย บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้ารับการอบรมการ
2242022_๒๒๐๕๐๕_0

“รักห่วงใย ใส่ใจพนักงาน เพื่อสุขภาพที่ดี”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ทางบริษัท เอ.ที. ไบโอพา