ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท เจร่า พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

S__62210097

ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท เจร่า พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

       เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายรัสเซล วิเลี่ยม อ
IMG_20220824_152517

ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท OSC Siam Silica จำกัด

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายรัสเซล วิเลี่ยม อะมอร์ ต
IMG_20220824_173252

จัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด Health And Safety ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์
IMG_20220822_145618

ATB.จัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์