ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1677379724672

ร่วมงานเดิน-วิ่งสนุก สุขภาพดี(RUN FOR FUN)ครั้งที่ 4อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอ