ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2567

68761

ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์
สภากาแฟ อบต.ลำประดา 25 เม.ย. 67_๒๔๐๔๒๕_45

ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ต
63580

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่กำนันตำบลบางไผ่ (นายสงคราม เพ็ชรนา)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ต