ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบางมูลนาก

108124

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ป
98792

ATB.ร่วมให้การต้อนรับนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านใหม่

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ปร