ติดต่อเรา

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด
    อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 14 719 ถ. พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
    โทร 02-7170445-8 โทรสาร 02-7170449

  • โรงไฟฟ้าพิจิตร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด
    96 หมู่ 2 ต.หอไกร อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร 66120
    โทร 056-660378-83 โทรสาร 056-660384

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *