ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2567

1051528

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2567

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน หมูที่ 2 ต.หอไกร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2567 ณ บริเวณริมน้ำหมู่ที่ 2 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

1051524 1051525 1051528 1051531 1051535

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *