โครงการ ATB.สุขภาพดี ปลอดภัยดี งานดี มีความสุข

47856

โครงการ ATB.สุขภาพดี ปลอดภัยดี งานดี มีความสุข

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสุริษา เข็มครุฑ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนางสาววัลยา ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมโครงการ ATB.สุขภาพดี ปลอดภัยดี งานดี มีความสุข โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร แนะนำการเข้าร่วมโครงการฯ และให้ความรู้ด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

47856 S__36593676

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *