ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท Bridgestone Asia Pacific Technology center

IMG_20230328_140209

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท Bridgestone Asia Pacific Technology center

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 นายรัสเซล วิเลี่ยม อะมอร์ ตำ
220366_๒๓๐๓๒๓_68

ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนมีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ต
1679278064064

ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ต
S__1024134

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำ