ยินดีต้อนรับผู้บริหารฯจากบริษัท SNM Service (Thailand) Ltd. เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

timeline_20220618_190813

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร

เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2565  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอ