ร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับนายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอบางมูลนากท่านใหม่

160000

ร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับนายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอบางมูลนากท่านใหม่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์
157140

ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนมกราคม 2567

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ต
อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า__3

ต้อนรับหัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะฯ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์