จัดกิจกรรมงานครบรอบ COD ประจำปี 2565

ไหว้ศาลไหว้เตา COD_๒๒๑๒๓๐_114

จัดกิจกรรมงานครบรอบ COD ประจำปี 2565

เมื่อวันที่  21 ธันวาคม  2565  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอ