ยินดีต้อนรับหัวหน้าผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมและร่วมแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก พร้อมคณะฯ

121385

สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2564

ด้วย บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนการจัดงานว