สนับสนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือตำบลบางไผ่ ประจำปี 2565

S__53043263

สนับสนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือตำบลบางไผ่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2565   นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร
1666162937497-0

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารฯและผู้เข้าศึกษาดูงานจากบริษัท Oriental Silica Corporation

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์