ข่าวสาร

1590136985906

โครงการ “ด้วยความห่วงใย คนหอไกรไม่ทิ้งกัน”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทาง บริษัท เอ.ที ไบโอพาวเวอ
1452020_๒๐๐๕๑๔_0036

โครงการ”คนบางมูลนาก ไม่ทอดทิ้งกัน”

         เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ทาง บริษัท เอ. ที
ส่งมอบผัก_ปลูก_๒๐๐๔๒๓_0017

โครงการแปลงสาธิตปลูกผักแบบสวนผสม “ATB.ร่วมใจ ปลูกผักปลอดสารพิษ ป้องกันโควิด-19”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  ทางคณะกรรมการสวัสดิการในสถา