ข่าวสาร

รับประเมินอำเภอทูบีรอบพื้นที่_๒๔๐๕๒๑_58

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUNBER ONE (รอบพื้นที่) ปี 2567

เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2567  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร
Outing2024_๒๔๐๕๒๐_510

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ATB. “WE ARE ONE TEAM” ณ ภูมนตรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอ
68761

ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์