ข่าวสาร

42508

มอบชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทีมกู้ชีพกู้ภัยทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลหอไกร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒน