เถ้าแกลบ

 

pic1

 

 

  เถ้าแกลบ (Rice Husk Ash)

        ส่วนผลพลอยได้จากกระบวนการเผาไหม้แกลบอย่างสมบูรณ์ คือ "เถ้า" เนื่องจากเถ้าเหล่านี้มีคุณภาพดี  มีส่วนที่เป็น SiO2 สูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภทเช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก ซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นต้น  

จุดเด่นเถ้าแกลบ

        มีความละเอียดเป็นผง เนื่องจากมีการบดแกลบให้มีขนาดเล็กกว่า 2 มม. ก่อนนำเข้าสู่ระบบการเผาไหม้ มี Amorphous Silica มากกว่า 95% เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่ดี

 

table1

 

table2

 

หมายเหตุ

1. ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่รายงานแต่ละครั้งจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานด้วยมูลค่ารวม 100% 

2. ขีด จำกัด การตรวจจับของเทคนิคที่ใช้คือประมาณ 0.01wt% 

3. เทคนิค XRF  เครื่องมือที่ใช้สามารถตรวจจับองค์ประกอบระหว่าง O-U เท่านั้น 

4. เทคนิค XRF เป็นเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบความเข้มข้นของสารประกอบที่รายงานจะถูกคำนวณจากค่าองค์ประกอบที่พบ 

5. พารามิเตอร์โดยประมาณจากการสุ่มตัวอย่างเดือนพฤศจิกายน 2014