news

  • Category Archives : news
1332020_๒๐๐๓๑๓_0028

ประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลหอไกร ประจำปี 2563

ด้วย บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมประชุมประชาคมเ
S__15687705

สนับสนุนโครงการรำวงย้อนยุคเสริมสร้าง 3 ส (สนุก สุขภาพ สามัคคี )ตำบลบางไผ่

เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563  ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพ
141464

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติดในสถานประกอบการ

        เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2563  ทางสำนักงานป้อ