ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหอไกร

298548

ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหอไกร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร
งานอนุรักษ์พลังงาน_๒๒๑๑๒๔_150

จัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565   บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอ
พิธีแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ฯ ม.6 บ้านไข่เน่า_๒๒๑๑๒๒_14

พิธีแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 6 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2565  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร
292262

สนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงแรงงาน ประจำปี2565

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร