ร่วมมอบอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก