สนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

10047

สนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

ด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร จั