ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

S__65380368

ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว นายอำเภอบางมูลนาก ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ต
55575

ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนเมษายน 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ต