โครงการATB.ปลูกไม้ผลยืนต้น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรม : ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

424052

นายสมปอง หวังรุ่งวิชัยศรี ตำแหน่ง หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร (ท่านใหม่)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ต