สนับสนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือตำบลบางไผ่ ประจำปี 2566

443502

สนับสนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือตำบลบางไผ่ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร
158986

ร่วมงานแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร
วัน จป. 101166_๒๓๑๑๑๓_17

ร่วมงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร