ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางมูลนาก

49360

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางมูลนาก เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

49360 49361

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *