พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบางมูลนากประจำปี 2565

1664000985398

พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบางมูลนากประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์