พิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567

COD Party 2023 🎉🎁🎈_๒๓๑๒๒๖_264

จัดกิจกรรมงานครบรอบ COD ประจำปี 2566

เมื่อวันที่  21 ธันวาคม  2566  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอ
ไหว้ศาล+ไหว้ 201266_๒๓๑๒๒๐_1

จัดงานครบรอบ COD ประจำปี 2566

เมื่อวันที่  20 ธันวาคม  2566  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร