โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567

S__6365288

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567

เมื่อวันที่  19 กรกฏาคม 2567  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร
107139

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลหอไกร ครั้งที่1/2567

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์