ร่วมพิธีเปิดงานปิดทองไหว้พระ และแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบางมูลนากประจำปี 2566

IMG_8081_0

ร่วมพิธีเปิดงานปิดทองไหว้พระ และแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบางมูลนากประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นายรัสเซส วิลเลี่ยม อะมอร์
สภากาแฟ 19 ก.ย. 66_๒๓๐๙๒๐_0

งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนกันยายน 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์