ร่วมงานพิธีมอบรางวัล Phichit Labour Management Excellence Award 2021 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

1425202

ผู้บริหารฯนำพนักงานตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19โดยตรวจ Antigen test kit (ATK)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผู้บริหารฯนำพนักงานตรวจเชิง
86758

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ สนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำให้กับตำบลหอไกร

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ