ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนมิถุนายน 2566

188018

ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนมิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์
2862023_๒๓๐๖๒๙_25

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ Check Sheet”ให้กับพนักงาน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อ
S__655915

โครงการโรงไฟฟ้าพบประชาชน ประจำปี 2566

            เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2566   ทาง บริษัท