ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางมูลนาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

IMG_3902

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางมูลนาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบหมายให้นางสาววัลยา ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางมูลนาก ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหอไกร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ  ณ โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม เพื่อรับฟังข้อชี้ข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติงานทุกกระทรวง กรม ที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง และสนองตอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

23315 IMG_3796 IMG_3884 IMG_3902

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *