ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเดิน-วิ่งสนุก สุขภาพดี(RUN FOR FUN)ครั้งที่ 5อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

23712

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเดิน-วิ่งสนุก สุขภาพดี(RUN FOR FUN)ครั้งที่ 5อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมการจัดงานเดิน-วิ่งสนุก สุขภาพดี(RUN FOR FUN Ep. 5 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

23711 23712 23713 23714

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *