บริจาคเงินสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของ EXIM BANK

480126

บริจาคเงินสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของ EXIM BANK

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ในนามตัวแทนบริษัทฯ บริจาคเงินสมทบทุนให้กับ”ศิริราชมูลนิธิ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของ EXIM BANK ธนาคารเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

480126

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *