โครงการ ATB.สุขภาพดี ปลอดภัยดี งานดี มีความสุข

S__15458322

โครงการ ATB.สุขภาพดี ปลอดภัยดี งานดี มีความสุข

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นายชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ ให้การต้อนรับหน่วยงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก,โรงพยาบาลบางมูลนาก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร มาแนะนำให้ความรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้บริหารฯ หัวหน้างานและคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ เพื่อร่วมรณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ และวางแผนการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน ณ. ห้องประชุมATB.

S__4022401 S__4022403 S__4022406 S__15425542S__15458322S__15458317

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *