Wonraya Deepadub

  • Author Archives : Wonraya Deepadub
194662

สนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565

ด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร จั
img1651040384223

ผู้บริหารฯ นำพนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนเมษายน 2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  ผู้บริหารฯ บริษัท เอ.ที.ไบโ
FB_IMG_1649922046313

สนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่  11 เมษายน  2565 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒน
342878

ATB.จัดกิจกรรมเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่  12 เมษายน  2565 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์