โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ATB. “WE ARE ONE TEAM”

Outing2023_๒๓๐๕๓๑_881

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ATB. “WE ARE ONE TEAM”

เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอ