ผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทำการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19โดยตรวจ Antigen test kit (ATK)

ตรวจATK(AMK)15-9-64_๒๑๐๙๑๖_45

ผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทำการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19โดยตรวจ Antigen test kit (ATK)

เมื่อวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2564 บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ทำการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ   โควิด-19โดยตรวจ Antigen test kit (ATK) อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)อย่างเคร่งครัด สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในบริษัทฯจะได้รับการปกป้องและปลอดจากเชื้อโควิด-19  ผลสรุปการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 พบว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อ

S__59252744 ตรวจATK(AMK)15-9-64_๒๑๐๙๑๖_1 ตรวจATK(AMK)15-9-64_๒๑๐๙๑๖_21 ตรวจATK(AMK)15-9-64_๒๑๐๙๑๖_30 ตรวจATK(AMK)15-9-64_๒๑๐๙๑๖_38 ตรวจATK(AMK)15-9-64_๒๑๐๙๑๖_41 ตรวจATK(AMK)15-9-64_๒๑๐๙๑๖_42 ตรวจATK(AMK)15-9-64_๒๑๐๙๑๖_45 ตรวจATK(AMK)15-9-64_๒๑๐๙๑๖_51 ตรวจATK(AMK)15-9-64_๒๑๐๙๑๖_52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *