โครงการATB.ปลูกไม้ผลยืนต้น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรม : ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

129899

โครงการATB.ปลูกไม้ผลยืนต้น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรม : ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นำพนักงานโครงการATB.ปลูกไม้ผลยืนต้น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรม : ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 และจัดงานวันอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566 โดยมีนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ กิจกรรมในงานได้รับเกียรติจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่  ผู้บริหารฯและพนักงานเป็นผู้จัดหาไม้ผลที่จะปลูก พร้อมทั้งดูแลบำรุงไม้ผลของตนเอง  เพื่อเกิดการมีส่วนร่วม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ รักษ์สิ่งแวดล้อมและได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ณ บริเวณขอบบ่อระเหยโรงไฟฟ้าฯ

129895 129896 129897 129898 129899 129915 129916 129917 129918 129919 26102023_๒๓๑๐๒๖_7 26102023_๒๓๑๐๒๖_12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *