โครงการ ATB. จัดงานครบรอบวันเกิดให้กับพนักงาน (ไตรมาสที่ 2) สำหรับพนักงานที่เกิดเดือนเมษายน –มิถุนายน 2566

HBD 29062566_๒๓๐๖๓๐_14

โครงการ ATB. จัดงานครบรอบวันเกิดให้กับพนักงาน (ไตรมาสที่ 2) สำหรับพนักงานที่เกิดเดือนเมษายน –มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์  ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด จัดกิจกรรมวันครบรอบวันเกิดให้กับพนักงาน (ไตรมาสที2) ผู้ที่เกิดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน พร้อมภาคภูมิใจเมื่อได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะในการจัดกิจกรรมวันเกิดของพนักงานในแต่ละไตรมาส โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกิจกรรมโดยการร้องเพลงอวยพรวันเกิด และมอบของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนพนักงานที่เกิดในเดือนดังกล่าว

HBD 29062566_๒๓๐๖๒๙_9 HBD 29062566_๒๓๐๖๒๙_26 HBD 29062566_๒๓๐๖๒๙_27 HBD 29062566_๒๓๐๖๓๐_4 HBD 29062566_๒๓๐๖๓๐_6 HBD 29062566_๒๓๐๖๓๐_7 HBD 29062566_๒๓๐๖๓๐_8 HBD 29062566_๒๓๐๖๓๐_9 HBD 29062566_๒๓๐๖๓๐_11 HBD 29062566_๒๓๐๖๓๐_12 HBD 29062566_๒๓๐๖๓๐_14 HBD 29062566_๒๓๐๖๓๐_16 HBD 29062566_๒๓๐๖๓๐_21HBD 29062566_๒๓๐๖๒๙_28 HBD 29062566_๒๓๐๖๒๙_44 (Small)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *