โครงการโรงไฟฟ้าพบประชาชน ประจำปี 2566

S__655915

โครงการโรงไฟฟ้าพบประชาชน ประจำปี 2566

            เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2566   ทาง บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมกับอำเภอบางมูลนาก จัดโครงการโรงไฟฟ้าพบประชาชน ประจำปี 2566 ณ วัดพฤกษะวัน ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยมี  นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายหัฎฐะพล เมฆอาภา ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูชนิทรรศการจำนวนมาก เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานชีวมวล  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯของบริษัทฯที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนที่ดีมากยิ่งขึ้น

IMG_8561 IMG_8562S__655889 S__655891 S__655893 S__655895 S__655914 S__655915S__655906 S__655911

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *