โครงการแบ่งปันรักปันสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร แด่ผู้ประสบวาตภัย (พายุ)

62488

โครงการแบ่งปันรักปันสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร แด่ผู้ประสบวาตภัย (พายุ)

เมื่อวันที่ 17เมษายน 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ จัดโครงการแบ่งปันรักปันสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  แด่ผู้ประสบวาตภัย (พายุ) ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยผู้บริหารฯและพนักงานนำเครื่องอุปโภค – บริโภคที่ใช้ในการดำรงชีพไปมอบให้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนตำบลหอไกรที่ประสบวาตภัย (พายุ) ดังกล่าวต่อไป

62306 62488 62489 62499 62501 62502 62504

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *