โครงการส่งเสริมกิจกรรม”โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหอไกร” ประจำปี 2567

มอบเสื้อนักเรียนผู้สูงอายุหอไกร 662567_๒๔๐๖๐๖_8

โครงการส่งเสริมกิจกรรม”โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหอไกร” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบหมายให้นางสาววัลยา ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรม”โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหอไกร โดยการเป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร มอบเสื้อให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหอไกร ประจำปี 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหอไกร เทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

มอบเสื้อนักเรียนผู้สูงอายุหอไกร 662567_๒๔๐๖๐๖_8 มอบเสื้อนักเรียนผู้สูงอายุหอไกร 662567_๒๔๐๖๐๖_12 มอบเสื้อนักเรียนผู้สูงอายุหอไกร 662567_๒๔๐๖๐๖_14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *